hlavicka.jpg, 67kB

LÉČEBNÉ CENTRUM MUDr. ONDRUŠOVÉ [HLUČÍN]

Programy nadstandardní péče

Programy nadstandardní péče jsou určeny klientům požadujícím vyšší nároky na poskytovanou lékařskou péči nad rámec péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Vybrat si můžete ze tří variant:

O P T I M A L

K O M F O R T

M A X I M U S

Nabízíme také jednorázové komplexní vyšetření umožňující získat velmi podrobné informace o vašem zdravotním stavu:

U N O

Vytištěno z webových stránek [http://ordinace-hlucin.cz] dne 21. 01. 2022 (05:31)
© Homo Sapiens s.r.o., 2005 - 2022       Realizace: JUVOSOFT.cz, 2012       Návštěvy: Přístupy dnes/celkem (počítáno od 1. 6. 2012)